Monday, January 11, 2010

Akhbar Herald-The Catholic Weekly Perlu Gugurkan Tuntutan

1) Akhbar Utusan hari ini dalam berita utamanya telah menyiarkan pandangan Datuk Clarence Bonkos Malakun, sila baca di sini, yang mana pada hemat saya merupakan pandangan ikhlas seorang penganut agama Kristian.

2) Pandangan beliau sepatutnya perlu mendapat perhatian daripada kita kerana pandangan tersebut merupakan pandangan yang keluar dari mulut penganut agama Kristian itu sendiri.

3) Ternyata beliau melihat isu tersebut dari sudut yang menjadi asas pertikaian yang mana jika ianya diberi perhatian mungkin akan dapat menyelesaikan kemelut yang melandakan kita sekarang. Beliau berpendapat pihak Akhbar Herald perlu mengorbankan perasaan ego mereka dengan mengugurkan tuntutan mereka jika benar - benar ingin mencapai keamanan.

4) Saya percaya ini juga merupakan salah satu ajaran dalam agama Kristian iaitu bertoleransi dengan penganut agama lain, malah umat Islam di Semenanjung Malaysia telah lama menggunakan perkataan ALLAH dan pihak Kristian pula bebas menjalankan aktiviti keagamaanya tanpa sebarang masaalah dan gangguan.

No comments:

Post a Comment